Megállapodás és szabályok

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a megállapodást és szabályokat, mielőtt felhasználná a weboldalt. A bestx.htgetrid.com/hu/ webhelyen meg kell felelnie a megállapodás feltételeinek és szabályainak. Ha nem ért egyet a megállapodás és a szabályok feltételeivel, akkor nem használhatja ezt az erőforrást, és kérjük, hagyja el a Weboldalt.

1. Fogalmak és meghatározások

1.1 Felhasználó jogképes személy, aki csatlakozott a Felhasználói Szerződés feltételeihez. a saját nevében és a saját érdekei szerint eljáró vagy jogi személyt képviselő személy.
Adminisztráció / Tulajdonos - a https://bestx.htgetrid.com/hu/ tartományban tárolt internetes webhely.
Megállapodás - ez a felhasználói szerződés, kiegészítve a módosítottakkal.
1.2 A https://bestx.htgetrid.com/hu/ weboldal használatát a jelen Felhasználói Szerződés szabályozza. A webhely minden formában és minden módon magában foglalja a deklarált funkcionalitást. Használat jelentése:

 • engedély a https://bestx.htgetrid.com/hu/ címen vagy regisztráció;
 • a Webhely anyagainak megismerése (megtekintés);
 • bármilyen jellegű és tartalmú anyag megjelenítése, beleértve a képeket, szöveges anyagokat, videofájlokat, hangfájlokat, hipertext linkeket, információkat és egyéb információkat, beleértve a weboldalon való megjelenítést, közzétételt.

Ez a megállapodás, vagyis az annak alapján megkötött megállapodás megfelel az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 437., 438. sz.
A hálózati felhasználó a Webhelyet a fenti űrlapok bármelyikében használva megerősíti, hogy:

 • a Webhely használata előtt teljes mértékben megismerte ezt a megállapodást;
 • tudomásul vette és vállalja, hogy a Megállapodás valamennyi pontját korlátozások nélkül teljesíti, végrehajtja. A Szerződés pontjainak teljesítésének megtagadása esetén, vagy ha a Szerződés alapján lehetetlen megállapodást kötni, a Felhasználó köteles azonnal leállítani a Webhely használatát;
 • A jelen Szerződés szövegét a Webhely Tulajdonos szerkesztheti. A felhasználókat nem értesítik a megállapodás szövegének módosításáról.

Ez a felhasználói megállapodás, beleértve a frissített kiadásokat a módosításokkal, attól a pillanattól lép hatályba, hogy közzéteszik a webhelyen.

2. A megállapodás tárgya

2.1 A Tulajdonos a Szerződésben meghatározott módon és feltételek mellett lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a Weboldal használatára, a Felhasználó pedig vállalja, hogy szükség esetén a Webhelyet a Szerződés feltételeinek megfelelően használja.
2.2 A Megállapodás alapján a Felhasználónak lehetősége van a Webhely használatára, különös tekintettel az építkezéssel, a javítással, az ország életével és a kapcsolódó témákkal kapcsolatos információk közzétételével a Weboldalon, üzenetek közzétételével, üzenetek megtekintésével, más felhasználók által feltöltött fájlokkal.

3. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei

3.1 A Tulajdonos lehetőséget nyújt a Felhasználónak a Felhasználóról szóló információk önálló közzétételére, valamint üzenetek és megjegyzések közzétételére, anyagok közzétételére a Weboldal képességeinek felhasználásával, feltéve, hogy a Felhasználó betartja a Szerződés feltételeit.
3.2 A Tulajdonos nem képes ellenőrizni, hogy a Felhasználó vagy a Felhasználó a Webhelyen közzétett információk megfelelnek-e a jogszabályoknak.
3.3 A Tulajdonosnak jogában áll saját belátása szerint törölni a Felhasználó által a Webhelyen beírt vagy közzétett információkat, amennyiben ezek az információk nem felelnek meg a Webhelyhasználati szabályoknak, a hatályos jogszabályoknak vagy a Tulajdonos egyéb követelményeinek.
3.4 A Tulajdonosnak joga van elküldeni a Felhasználói információkat és reklámüzeneteket a Felhasználó által a Honlapon történő regisztráció során megadott e-mail címre. A Felhasználó ezennel vállalja az ilyen üzenetek fogadását.
3.5 A Tulajdonosnak joga van hirdetést elhelyezni a Weboldalon. Ugyanakkor a Tulajdonos nem felelős a reklámozás pontosságáért és a hirdetett áruk és / vagy szolgáltatások minőségéért.
3.6 A Tulajdonosnak jogában áll a Szerződés pontjában előírt módon megváltoztatni a Szerződés feltételeit.
3.7 A Tulajdonosnak joga van megelőző munkát végezni a Webhelyen, a Webhely ideiglenes felfüggesztésével, lehetőség szerint éjszaka, és amennyire lehetséges, csökkentve a Weboldal működésképtelenségének idejét.
3.8 A Tulajdonosnak joga van átadni a Weboldal használati feltételeinek és a Megállapodásnak való megfelelés ellenőrzésére vonatkozó hatáskörét és jogait részben vagy egészben másoknak (Egyéb felhasználók) a Tulajdonos által hozott döntések alapján.
3.9 A Tulajdonosnak joga van, de nem kötelessége olyan információkat és dokumentumokat kérni a Felhasználótól, amelyek megerősítik, hogy a Felhasználónak jogai vannak a szellemi tevékenység eredményeihez és a Felhasználó által a Webhelyen közzétett egyéb információkhoz.

4. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

4.1 A Felhasználó vállalja, hogy minden alkalommal megismerkedik a Szerződés aktuális változatával, amikor meglátogatja a Webhelyet, mielőtt a Webhelyet felhasználja.
4.2 A Felhasználó vállalja, hogy betartja a Szerződés feltételeit, valamint a Webhely Felhasználási Feltételeit, amelyek a Felhasználó használatakor a Weboldal használatakor érvényesek.
4.3 A Felhasználó vállalja, hogy a Honlapot a jogszabályoknak megfelelően használja. Különösen a Felhasználó nem jogosult:

4.3.1 Helytelen, káros, obszcén, illegális, rágalmazó, istenkáromló, rágalmazó, nem megfelelő etnikai vagy etnikai konfliktusokkal kapcsolatos információk vagy anyagok közzététele vagy terjesztése.
4.3.2 Törvénybe ütköző információk közzététele, illegális tevékenységek reklámozása vagy provokálása, más felhasználók vagy harmadik felek szellemi tulajdonhoz, kampányanyagokhoz, spam terjesztéséhez, láncüzenetek (egy vagy több felhasználóhoz továbbítását igénylő üzenetek) terjesztése, pénzügyi rendszerek piramisok vagy felhívások az azokban való részvételre, bármilyen egyéb tolakodó információ, amely leírja vagy elősegíti a bűncselekményeket, utasításokat vagy iránymutatásokat tesz közzé bűncselekmények és más illegális cselekmények elkövetésére.
4.3.3 Tegye közzé más felhasználók vagy harmadik felek személyes adatait személyes beleegyezésük nélkül.
4.3.4 Olyan üzenetek közzététele, továbbítása és terjesztése, amelyek büntetőjogi természetűek, vagy kárt okozhatnak a Tulajdonosnak, a többi felhasználónak, a látogatóknak és / vagy harmadik feleknek, sérthetik becsületüket, méltóságukat, üzleti hírnevüket.
4.3.5 A felhasználók és / vagy harmadik felek félrevezetése a személyazonosságukkal kapcsolatban.
4.3.6 Helyezzen el a Weboldalon reklám jellegű anyagokat és információkat, hacsak a Felek közötti külön megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik.

4.4 A Felhasználó vállalja, hogy megőrzi a Hitelesítő adatok, valamint a Felhasználó által a Webhelyre történő regisztrációkor megadott e-mail címhez tartozó bejelentkezési jelszót és jelszót, függetlenül meghatározva tárolásuk módját, és nincs joga a Hitelesítő adatok, valamint a bejelentkezés és jelszó átadására a megadott e-mail címre. A Felhasználó által, amikor a Weboldalon regisztrál harmadik személyek felé.
4.5 A Felhasználó vállalja, hogy a Honlapon közzétett személyes adatokat a személyes adatoknak a Felhasználó általi feldolgozása vagy más felhasználása idején hatályos verziójában, a 2006. július 27-i 152-FZ szövetségi törvény követelményeinek megfelelően használja, a következők szerint:

4.5.1 A személyes adatokat csak a Webhely működésének biztosítására lehet felhasználni;
4.5.2 A Felhasználónak tilos a Weboldalon keresztül átvett Egyéb Felhasználókról harmadik félnek átadni információkat;
4.5.3 Ha a Felhasználó a Profilok másolatát papírra vagy elektronikus adathordozóra menti, akkor a Felhasználó vállalja az üzemeltető összes kötelezettségét a személyes adatokról szóló, 2006. július 27-i 152-ФЗ szövetségi törvény értelmében;
4.5.4 Abban az esetben, ha a Felhasználó nem teljesíti a személyes adatokról szóló, 2006. július 27-i 152-FZ szövetségi törvény követelményeit, a Felhasználók felelőssége ezért teljes mértékben a Felhasználót terheli.

4.6 A Felhasználónak joga van a Felhasználó által a Webhelyen közzétett információkat kizárólag a Tulajdonos beleegyezése alapján törölni. Ha a megfelelő beleegyezést nem kapják meg, akkor a Felhasználó nem jogosult követeléseket előterjeszteni a Tulajdonos előtt.

5. A Felek felelőssége

5.1 A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó által elért eredmények eléréséért vagy el nem éréséért, amelyeket a Felhasználó a Webhely használatával elvárt elérni.
5.2 A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Webhely működését biztosító szoftverek és / vagy hardverek működésében fellépő olyan meghibásodásokért, hibákért és kudarcokért, amelyek a Tulajdonoson kívül eső okokból származnak, valamint a Felhasználó ezzel kapcsolatos veszteségeiért.
5.3 A Tulajdonos nem felelős azért, hogy a Felhasználó ideiglenesen nem fér hozzá a Webhelyhez és / vagy a Webhely bármely részéhez, valamint a Felhasználó és / vagy bármely harmadik fél ezzel kapcsolatos veszteségeiért.
5.4 A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó és / vagy harmadik felek közvetett / közvetett veszteségeiért és / vagy elmaradt nyereségéért, az információk elvesztéséért, amelyek a Weboldal használatából erednek, vagy a webhely használatának képtelenségéből erednek.
5.5 A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó harmadik felek jogellenes cselekedeteiből eredő veszteségeiért, beleértve azokat is, amelyek a Felhasználó személyes fiókjához való illegális hozzáféréssel kapcsolatosak. A Tulajdonos nem felelős azokért a veszteségekért, amelyeket a Felhasználónak okozott a Hitelesítő harmadik félnek történő nyilvánosságra hozatala, amely a Tulajdonos hibájából következett be.
5.6 A Felhasználó egyedüli felelősséggel tartozik a Weboldalon a Felhasználó hitelesítő adatainak felhasználásával végrehajtott minden tevékenységért.
5.7 A Tulajdonos nem vállal garanciát a Weboldal teljesítményére. A felhasználó beleegyezik abba, hogy a Weboldalt a bemutatásnak megfelelő formában használja, a Tulajdonos garanciái nélkül.
5.8 A Tulajdonos nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, amelyeket a Felhasználónak okozott a Más Felhasználó által adott pontatlan információkra vonatkozó üzenet, valamint a Más Felhasználó cselekedetei és / vagy tétlensége. A Tulajdonos nem garantálja, hogy a többi felhasználó profiljában, valamint az általuk közzétett üzenetekben szereplő információk igazak és teljesek.
5.9 A Tulajdonos, ha ezt a felek közötti megállapodás kifejezetten nem írja elő, nem értékesít semmilyen terméket vagy szolgáltatást.
5.10 Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, ha a Felhasználó megsérti a Szerződés feltételeit, a Tulajdonosnak jogában áll egyoldalúan megtagadni a Szerződés végrehajtását, törölni a Felhasználó profilját és Személyes fiókját. Ha egy ilyen jogsértés kárt okozott harmadik feleknek, azokért teljes felelősség a Felhasználót terheli.
5.11 A Tulajdonos által a Felhasználó számára megtéríthető veszteségek összege a Polgári Törvénykönyv 15. cikke 1. részének rendelkezéseivel összhangban mindenképpen 1000 (ezer) rubelre korlátozódik.

6. Személyes adatok

6.1 A Felhasználó a Webhelyen történő regisztrációval és a személyes adatok regisztrációs űrlapba történő beírásával nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a beírt személyes adatokat, és bármely más felhasználó és / vagy látogató szabadon megismerkedhet velük. A Felhasználó ezennel egyetért azzal, hogy az általa a Webhelyen történő regisztráció során megadott személyes adatok, valamint a Felhasználó által a regisztráció után a Webhelyen közzétett személyes adatok feldolgozása a 2006. július 27-i 152-FZ szövetségi törvény 6. cikke (1) bekezdésének 10. albekezdése alapján történik. "A személyes adatokról" című évfolyam (módosítva: 2011.07.25.).
6.2 A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása során a Tulajdonos vállalja, hogy megtesz minden, a hatályos jogszabályokban előírt intézkedést az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében.A rendszergazda személyes adatainak kezelésére vonatkozó irányelvek és az adminisztrátor személyes adatainak biztonságáról szóló előírások összhangban vannak a személyes adatokról szóló, 2006. július 27-i 152-FZ szövetségi törvény (2011. július 25-én módosított) 18.1. Cikke 2. részének követelményeivel.
6.3 Ugyanakkor lehetséges, hogy bizonyos körülmények következtében a Felhasználó személyes adatai mások számára hozzáférhetővé válhatnak. A Felhasználó ezennel egyetért azzal, hogy e tekintetben nem fog követelést benyújtani a Tulajdonossal szemben, mivel a Felhasználó személyes adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.
6.4 A Szerződés értelmében a Felhasználó személyes adatainak feltüntetésével a Feltételek nélkül feltétel nélkül elfogadja:

 • személyes adatok korlátlan számú, a Honlapot használó személy számára történő megadásával;
 • a személyes adatok Tulajdonos általi feldolgozásával;
 • a személyes adatok terjesztésével a Webhely használatával;
 • a Tulajdonos egyéb, a Felhasználó személyes adataival kapcsolatos cselekedeteivel a Webhely üzemeltetésével kapcsolatban.

6.5 A Felhasználó személyes adatainak a Webhelyen való közzétételével megerősíti, hogy önként teszi, és azt is, hogy önként átadja a Tulajdonosnak feldolgozás céljából. A felhasználó visszavonhatja beleegyezését a személyes adatok kezeléséhez a Profil törlésével a Személyes Fiókon keresztül. Ugyanakkor a Felhasználó megérti és egyetért azzal, hogy a Felhasználó személyes adatai elmenthetők, amikor a Weboldalakat keresőmotorok indexelik.
6.6 A Tulajdonos csak azokat a Felhasználó személyes adatait dolgozza fel, amelyeket ő tett közzé a Weboldalon. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a Webhely szoftverével, hardverével és technikai eszközeivel történik.
6.7 A Felhasználó személyes adatait a Tulajdonos a Webhelyen való közzétételük ideje alatt dolgozza fel. Ha a Webhelyen vagy a Felhasználói profilban közzétett személyes adatokat törlik, a Tulajdonos leállítja azok feldolgozását. A Tulajdonosnak azonban joga van megtartani a fenti Felhasználói adatok biztonsági másolatát mindaddig, amíg a Tulajdonos felszámolásra nem kerül.

7. Szellemi tulajdon

7.1 A Webhelyre vonatkozó kizárólagos és személyes, nem tulajdonjogok a Tulajdonost vagy más olyan személyeket illetik meg, akik olyan megállapodást kötöttek a Tulajdonossal, amely feljogosítja őt e személyek szellemi tevékenységének eredményeinek a Webhelyen vagy annak részeként való közzétételére, és az alkalmazandó törvények szerint védve vannak.
7.2 A Felhasználó olyan cselekedetei és / vagy mulasztásai, amelyek a Tulajdonos jogainak megsértését eredményezték, vagy amelynek célja a Tulajdonosnak a Honlapra vagy annak alkotóelemeire vonatkozó jogainak megsértése, büntetőjogi, polgári és közigazgatási felelősséggel járnak a törvénynek megfelelően.
7.3 A Webhelyen közzétett információk sértetlenségének biztosítása érdekében a Felhasználó ezúton a Polgári Törvénykönyv 1235. cikkében előírt módon a Tulajdonos számára egyszerű, nem kizárólagos licencet ad a szellemi tevékenység eredményeire, amelyeket a Felhasználó a Webhelyen közzétett vagy korábban közzétett. A szellemi tevékenység eredményeinek felhasználási jogait a Felhasználó biztosítja a Tulajdonos számára, amikor a szellemi tevékenység releváns eredményeit a Weboldalon közzéteszi. A szellemi tevékenység eredményeinek a Weboldalon történő közzétételével a Felhasználó elfogadja, hogy a szellemi tevékenység eredményeinek felhasználási jogáért járó díjat a Tulajdonos nem fizeti. A tulajdonosnak joga van a szellemi tevékenység megfelelő eredményeinek bármilyen módon történő felhasználására a teljes érvényességi idő alatt a megfelelő eredményekhez a terület korlátozása nélkül. Ugyanakkor a Tulajdonos nem köteles jelentéseket küldeni a Felhasználónak a szellemi tevékenység releváns eredményeinek felhasználásáról.
7.4 A Felhasználó kizárólagos felelőssége a harmadik fél tulajdonában lévő szellemi tevékenység eredményeihez és a személyre szabás eszközeihez fűződő jogok felhasználása, amelyek a Felhasználó által a Webhelyen közzétett anyagokban találhatók, valamint a Felhasználó által a Webhelyen keresztül továbbított, a Webhelyen a Felhasználó személyes fiókjában tárolt anyagokban vagy olyan anyagokban, amelyek - egyéb módon a Felhasználó cselekedetei és / vagy tétlensége miatt elérhetővé válnak a Webhelyen vagy azon keresztül. A Tulajdonos nem rendelkezik technikai képességekkel annak ellenőrzésére, hogy az e bekezdésben meghatározott anyagok megfelelnek-e a hatályos jogszabályok követelményeinek, beleértve a Tulajdonosnak sem a képességeit, hogy nyomon kövesse a személyek jogainak és érdekeinek meghatározott anyagainak megsértését vagy hiányát.
7.5 A Felhasználó vállalja, hogy a szerzői jogok tulajdonosainak vagy más harmadik feleknek a Tulajdonossal szembeni, a Szerződés pontjában meghatározott anyagokkal kapcsolatos esetleges követeléseit saját és saját költségén rendezi.
7.6 Abban az esetben, ha harmadik felek igényeket, követeléseket, követeléseket nyújtanak be a Tulajdonossal szemben a Felhasználó szellemi tulajdonának a weboldalon történő illegális használatának kérdésében, a Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Tulajdonosnak az utóbbi által az ilyen jogsértés vagy ilyen követelések bemutatása következtében felmerült összes veszteséget.

8. A viták rendezésének és az igények rendezésének eljárása

8.1 A Szerződés végrehajtásával, felmondásával vagy érvénytelenítésével kapcsolatban felmerülő minden vitát, nézeteltérést és követelést a Felek tárgyalások útján próbálnak megoldani. Az a Fél, amelynek igényei és / vagy nézeteltérései vannak, üzenetet küld a másik Félnek, megjelölve a felmerült követeléseket és / vagy nézeteltéréseket.
8.2 A Szerződés pontjában meghatározott üzenetet a Felhasználó e-mailben elküldi a címre , és írásban is elküldte a Tulajdonosnak, ajánlott levélben, átvétel visszaigazolásával. Az üzenetnek tartalmaznia kell a követelmény lényegét, a követelményt alátámasztó bizonyítékokat, valamint a Felhasználóval kapcsolatos információkat.
8.3 A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos bármilyen vita vagy nézeteltérés esetén a Felhasználó és a Tulajdonos mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket egymás közötti tárgyalások útján megoldja. Abban az esetben, ha a vitákat nem tárgyalások útján oldják meg, a vitákat az alkalmazandó jogszabályok által előírt módon rendezik.
8.4 A Felhasználó bűnösségének megállapításakor a Felhasználó bűnösségének megállapítása során, különösen az Internet és a Webhely használata során elkövetett jogellenes cselekedetei miatt, valamint a Felhasználó üzeneteinek figyelembevétele érdekében a Tulajdonosnak jogában áll független szakértőként bevonni az illetékes szervezeteket.

9. Változások a Szerződés feltételeiben

9.1 A Szerződés mindkét Fél kezdeményezésére bármikor felmondható. Ennek érdekében a Tulajdonos értesítést tesz közzé a Szerződés felmondásáról a Webhelyen és / vagy elküldi a Felhasználónak a megfelelő értesítést, az ilyen értesítés feladásának / elküldésének pillanatától kezdve a Szerződés megszűntnek tekintendő. A felhasználó felmondhatja a Szerződést azáltal, hogy törli profilját a Webhelyről.
9.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést a Tulajdonos egyoldalúan megváltoztathatja. A felhasználó a Webhely használatával megerősíti beleegyezését a Szerződés feltételeinek változásához.
9.3 A felhasználónak, aki nem ért egyet a Szerződés feltételeivel és / vagy a Szerződés feltételeinek változásával, haladéktalanul fel kell mondania a Szerződést a Szerződés pontjában előírt módon.

10. Egyéb feltételek

A Megállapodás 10.1. Pontjában, valamint az e kérdésekben folytatott levelezés során megengedett a Felek kézírásos aláírásának analógjainak használata.A Felek megerősítik, hogy minden olyan értesítés, üzenet, megállapodás és dokumentum, amely a Felek által a Megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítésének keretében teljesül, és amelyeket a Felek saját kezű aláírásának analógjai írnak alá, jogi erővel bírnak és kötelezőek a Felekre nézve.
10.2 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a kézzel írt aláírásának analógjai:

10.2.1 Hitelesítő adatok. Így a Hitelesítő adatok használatával végrehajtott összes műveletet a Felhasználó által elismertnek, és a Hitelesítő adatokkal elküldött összes dokumentumot a Felhasználó aláírásaként ismeri fel;
10.2.2 bejelentkezés és jelszó az e-mail címhez, amelyet a Felhasználó adott meg a Honlapon történő regisztráció során. Így a Tulajdonosnak a megadott e-mail címről küldött összes levelet a Felhasználó által elküldöttnek tekintjük, és a Felhasználó által aláírtnak is tekintjük.

10.3 A Felek megállapodtak abban, hogy a Felek aláírásainak faxmásolatát felhasználják a Megállapodás alapján szükséges dokumentumok és igények előkészítéséhez. A Felek ezennel megerősítik, hogy az aláírás faxmásolatával aláírt dokumentumok és követelések jogilag kötelezőek és kötelezőek a Felek általi megfontolásra és elfogadásra.
10.4 A Szerződésben és a hatályos jogszabályokban kifejezetten előírtak kivételével minden olyan értesítést, üzenetet és dokumentumot, amely a Felek részéről teljesíti a Megállapodásból eredő kötelezettségeit, el kell küldenie, és úgy kell tekinteni, hogy a Felek beérkeznek, ha e-mailben elküldik az egyik Fél felhatalmazott címéről a másik Fél engedélyezett címére. ... Engedélyezett címek:

 • a tulajdonos számára: .
 • a Felhasználó számára: a Felhasználó által a Webhelyre történő regisztráció során megadott e-mail cím.

10.5 A Felek bizalmas információnak ismerik el a Megállapodás megkötésével kapcsolatos információkat, beleértve annak bármely mellékletét és kiegészítését, és vállalják, hogy szigorúan fenntartják az ilyen információk bizalmas jellegét, és nem adják ki azokat harmadik feleknek a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, kivéve, ha ez a célokhoz szükséges. Megállapodások vagy a törvény által meghatározott esetekben az érintett kormányzati hatóságok számára történő nyilvánosságra hozatal.
10.6 A megállapodást és az abból eredő minden jogviszonyt törvény szabályozza. Minden felmerülő vitát jogszabály alapján rendeznek.